våra tjänster

Utstakning.

På Mätkonsult JMG är vi experter på utstakning, en kritisk del i alla byggprojekt. Vi säkerställer korrekta positioner och gränser i ditt byggprojekt, oavsett storlek och komplexitet.

Vi ser till att din byggnad hamnar på rätt plats.

Det är viktigt att en byggnad, till exempel en villa, lägenhet eller tillbyggnad hamnar på rätt plats. Om du gör fel kan det leda till kostsamma konsekvenser som kan påverka hela ditt byggprojekt.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetet påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till
exempel höjden på färdigt golv i samband med utstakning. Utstakningen visar var den planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.

Grovutstakning

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning och innebär att den
blivande byggnadens hörn markeras på marken, med stakkäppar och spray.

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller
på profiler, dessa skall finnas innan vi kommer ut och gör utsättningen.

Vill du ha hjälp med utstakning?

Kontakta oss för en offert på utstakning. Vi kan ofta hjälpa dig inom 48 timmar.

Scroll to Top