vårt arbete

Projekt.

Vi är stolta över att ha fått vara med och bidra i många spännande projekt. Här kan du läsa mer om några av våra referensprojekt.

Illustration Winroth arkitekter AB. Bildkälla: NCC.

Omsorgsboende i Rinkeby

Ett samarbete mellan NCC och Micasa Fastigheter för att uppföra ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i stadsdelen Rinkeby i Stockholm.

Bildkälla: NCC.

Nytt vägnät i Upplands Väsby

Området Fyrklövern i Upplands Väsby ska förtätas och utvecklas till en modern och levande stadsdel. NCC bidrar genom att bygga om och förbättra vägnätet, inklusive tillhörande broar, gång- och cykelvägar.

Illustration Urban Design. Bildkälla: NCC.

Ställverk i centrala Stockholm

NCC har fått i uppdrag av Linxon att uppföra nya ställverksbyggnader till Värtastationen, i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Affären är en totalentreprenad till Linxon, med slutkund Ellevio. 

Bildkälla: Skanska.

Bostadsprojekt i Järvastaden

Skanska investerar cirka 470 miljoner kronor i det hållbara bostadsprojektet Kaprifolen. Projektet strävar efter att reducera klimatavtrycket från det att spaden sätts i marken till långt efter inflyttning.

ncc logo
peab logo
skanska logo
zublin logo
hanssons logo
ebab logo
credab logo
husindustri logo

Har du ett projekt på gång?

Har du som privatperson eller företag ett byggprojekt där du behöver hjälp med mättjänster? Vi har erfarenheten som krävs och tar fram rätt lösning för dig.

Scroll to Top