våra tjänster

Lägeskontroll.

På Mätkonsult JMG förstår vi vikten av noggranna lägeskontroller i byggprojekt. Här kan du läsa mer om hur vi gör för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla krav.

Vi intygar att grunden inte hamnar fel.

Ska du bygga nytt, bygga ut eller kanske behöver ett nytt garage eller attefallshus, då kräver ofta kommunen att du ska komma in med en lägeskontroll som utförs av en sakkunnig. Vi intygar att grunden inte har hamnar för nära grannfastigheten eller gatan.

Vi uppfyller krav från lantmäteriets ” Rekommendationer för bedömning av Grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

Vad innebär en lägeskontroll?

En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan ges.

Vill du ha hjälp med lägeskontroll?

Kontakta oss för en offert på lägeskontroll. Vi kan ofta hjälpa dig inom 48 timmar.

Scroll to Top